Chinese Chive Bun✿タイ風ニラ餃子

ขนมกุ่ยช่าย_Chinese Chive Bun_タイ風ニラ餃子

ขนมกุ่ยช่าย_Chinese Chive Bun_タイ風ニラ餃子

ขนมกุ่ยช่าย_Chinese Chive Bun_タイ風ニラ餃子
Chinese Chive Bun

ワインขนมกุ่ยช่าย
ka nom gui chaai

ワインタイ風ニラ餃子
taifuu nira gyouza